Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

ΤΙ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΝ 6η ΜΑΪΟΥΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΝ 6η ΜΑΪΟΥ
Ειδικώς, «Περί της Εκλογικής Ωριμότητας των Φλωριναίων»

του

Παντελή Μιντεκίδη

«Μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾿ ἀχρεῖον νομίζομεν.»
(Διότι εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς ποὺ τὸν μὴ ἀναμειγνυόμενο καθόλου στὰ κοινὰ δὲν τὸν θεωροῦμε φιλήσυχο ἀλλὰ ἄχρηστο.)
Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, Αθήνα 440 π.Χ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η εκλογική διαδικασία της 6ης Μαΐου ολοκληρώθηκε και επειδή έπεται συνέχεια, θεωρήσαμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε την παρούσα μελέτη, προς γνώσιν και συμμόρφωση ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου